​ ​ ​
រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង
noun_gnet.png
សម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី នន្ទ ង៉ែត
ព្រះសាកលវិទ្យាធិការ
limheng.png
សម្តេចព្រះពោធិវ័ង្ស អំ លីមហេង
ព្រះអគ្គាធិការរងទទួលបន្ទុកដឹកនាំគ្រប់គ្រង ព.ស.ស
 

សាកលវិទ្យាធិការរង

 
sao_chanthol.png01.jpgyornsenyeat.pnglonkimlean.png
សម្តេចព្រះមហាអរិយវង្ស
សៅរ៍ ចន្ទថុល្ល
សាកលវិទ្យាធិការរង
ព្រះទេពសត្ថា
ឃី សុវណ្ណរតនា
សាកលវិទ្យាធិការរង
ព្រះញាណកោសល្យ
យ៉ន សេងយៀត
សាកលវិទ្យាធិការរង
ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ
ឡុង គឹមលាង
សាកលវិទ្យាធិការរង
 
houchhivneath.pngchhounsavoeun.pnghinyan.png
ព្រះសាសនមង្គល
ហ៊ូ ឈីវនាថ
សាកលវិទ្យាធិការរង
ព្រះញាណវិជ្ជា
ជួន សាវឿន
សាកលវិទ្យាធិការរង
លោក ហ៊ីង យ៉ាន
សាកលវិទ្យាធិការរង
 

ព្រឹទ្ធបុរសពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យ និង នាយកមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យ

 
roeunyun.pngtouchnara.pngsinsy.png
លោក​​ ​រឿង យ៉ុន
ព្រឹទ្ធបុរស
លោក ទូច ណារ៉ា
ព្រឹទ្ធបុរស
ព្រះ. ស៊ិន ស៊ី
ព្រឹទ្ធបុរសស្តីទី
 
tinrithy.pngchhunchhor.png
លោក​​ ​ទិន រិទ្ធី
ព្រឹទ្ធបុរស
លោក​​ ​ឈុន ជ
នាយក
 

សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ

 
phuthorlorn.pngsamsary.pngchensophal.png
ព្រះមហា ​​ ​ពុន ហង្សេន
ព្រឹទ្ធបុរសខេត្តបាត់ដំបង
លោកស្រី សំ សាវី
ព្រឹទ្ធនារីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
លោក ជិន សុផល
ព្រឹទ្ធបុរសខេត្តកំពង់ចាម