រូបភាពបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍ និង សកម្មភាពផ្សេងៗ

 • 01-148054406173787.jpg
 • 02-148054469454438.jpg
 • advertie-masterdegre-135946245344264.jpg
 • 121-134244302194047.jpg
 • 2012-07-16-134240044029714.jpg
 • 2012-07-16-3-134240054025288.jpg
 • sbu-4-133669900719596-134213688252093.jpg
 • 011-134216451396905.jpg
 • sbu-2-133669846642629.jpg
 • sbu-1-133669773844325.jpg
 • sbu-3-133669872294016.jpg
 • sbu-4-133669900719596.jpg
 • banner-4-132812051493171.jpg
 • banner-3-132812016917639.jpg
 • baner-1-132811974290092.jpg

សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី០៤របស់សមាគម នៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសនា ថេរវាទ

នៅថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ព្រះធម្មឃោសាចារ្យ បណ្ឌិត ឃី សុវណ្ណរតនា ព្រះសាកលវិទ្យាធិការ ស្តីទី នៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហុរាជ
> ព័ត៌មានលំអិត

កិច្ចប្រជុំគណៈសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនា អន្តរជាតិលើកទី០៥នៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា

នៅថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ព្រះធម្មឃោសាចារ្យ បណ្ឌិត ឃី សុវណ្ណរតនា ព្រះសាកលវិទ្យាធិការ ស្តីទី នៃ ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហុរាជ
> ព័ត៌មានលំអិត

សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍគម្រោង របស់ប្រតិភូព្រះពុទ្ធសាសនា

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃពុទ្ធិកសាកល វិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ(ព.ស.ស)
> ព័ត៌មានលំអិត
 

រូបភាពបង្ហាញពីបើកបវេសនកាល ព.ស ២៥៥៧ / ឆ្នាំ ២០១៣ - ២០១៤

រូបភាព បើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីនៅ
ពុទ្ធិកសិក្សាទទាំងប្រទេសរបស់អគ្គា
ធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ នៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ព.ស ២៥៥៧ / ឆ្នាំ ២០១៣ - ២០១៤
> ព័ត៌មានលំអិត

សាលិខិត បើកបវេសនកាល ពុទ្ធិកសិក្សាទទាំងប្រទេស

សាលិខិត បើកបវេសនកាល
ពុទ្ធិកសិក្សាទទាំងប្រទេសរបស់អគ្គា
ធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ នៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ព.ស ២៥៥៧ / ឆ្នាំ ២០១៣ - ២០១៤
> ព័ត៌មានលំអិត

បើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីនៅ ថ្ងែទី០៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

សេចក្តីប្រគេន-ជូនដំណឹងដល់
ព្រះតេជគុណ លោក លោក ស្រី
ជាប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ ព្រឹទ្ធបុរស
និង សមណនិស្សិត-និស្សិត ទាំងអស់
> ព័ត៌មានលំអិត
 

ទទួលពាក្យសុំប្រឡង អាហារូបករណ៏ ១០០%​ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

ទទួលពាក្យសុំប្រឡង ចាប់ពីថ្ងែផ្សាយដំណឹងនេះ ដល់ថ្ងែ ២៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣ កាលបរិច្ឆេទប្រឡង ថ្ងែ ២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។
> ព័ត៌មានលំអិត

ជ្រើសរើសអាហារូបករណ៏​ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ សាខាខេត្តបាត់ដំបង

ជ្រើសរើសអាហារូបករណ៏សម្រាប់ថ្នាក់
បរិញ្ញាបត្រ នៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យ
ព្រះសីហនុរាជ សាខាខេត្តបាត់ដំបង
> ព័ត៌មានលំអិត

សូមប្រគេន-ជូនដំណឹងដល់ សមណនិស្សិត-និស្សិត

សូមប្រគេន-ជូនដំណឹងដល់ សមណនិស្សិត-និស្សិត
ដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន ទាំងអស់
> ព័ត៌មានលំអិត
 

សូមប្រគេន-ជូនដំណឹង(ព.ស.ស)

ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហ
នុរាជ សូមប្រគេន-ជូនដំណឹង ព្រះតេជគុណ​ / លោកព្រឹទ្ធបុរស លោក-លោកស្រីប្រធានសាខា និងសមណនិស្សិត-និស្សិតឆ្នាំទី៤
> ព័ត៌មានលំអិត

អាហារូបកណ៏

ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហ
នុរាជប្រគេន-ជូនដំណឹងដល់សម
ណៈនិស្សិត-និស្សិតឲ្យបានជ្រាប់ថា
សាលាផ្តល់អាហារូកណ៏ទៅបន្តការ
សិក្សានៅបរទេស
> ព័ត៌មានលំអិត

សូមប្រគេន-ជូនដំណឹង

ដល់សមណនិស្សិត-សាធរណៈ
ជនឲ្យបានជ្រាបថា
> ព័ត៌មានលំអិត

ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២០-២១.ខែ១២ឆ្នាំ២០១១

អនុសំវច្ចរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំង
ប្រទេសប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២០-២១.
ខែ១២ឆ្នាំ២០១១នៅសាសសន្និសិតចតុមុខ
> ព្រឹត្តិការណ៍លំអិត

ផែនការអនុវត្តបន្តនៅក្នុងឆ្នាំ២០១២

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២នេះ ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យ
ព្រះសីហនុរាជ នឹងបន្តពង្រឹងការបណ្តុះ
បណ្តាលដល់សមណនិស្សិត-និស្សិត
> ព្រឹត្តិការណ៍លំអិត

ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបណ្ឌិតកិត្ដិយស

គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១១ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យ
ព្រះសីហនុរាជបានបណ្តុះបណ្តាលសមណ
និស្សិត-និស្សិតអស់រយៈពេល១១ឆ្នាំកន្លងមកហើយ
> ព្រឹត្តិការណ៍លំអិត

បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង (ព.ស.ស.)

បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះមានគោលបំណង សម្រាប់គ្រប់គ្រងការសិក្សារបស់សមណ និស្សិត-និស្សិតក្នុងពុទ្ធិកសាកល វិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ (ព.ស.ស)...
> ព្រឹត្តិការណ៍លំអិត

លិខិតសង្ឃប្រកាសថ្ងៃទី២១,ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

យោងតាមស្មារតីអនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាត
មន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី២០,២១
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១
> ព្រឹត្តិការណ៍លំអិត

លិខិតតែងតាំង

នៅក្នុងខែកញ្ញា១៩៧៩ ពុទ្ធសាសនាត្រូវ
បានរដ្ឋាភិ-បាល និងក្រុមប្រឹក្សាជាតិ
រណសិរ្សរៀបចំឲ្យមាន ជាផ្លូវការឡើងវិញ។
> ព្រឹត្តិការណ៍លំអិត